Primăria Comunei Ripiceni
județul Botoșani

Achiziții publice 2023

21.03.2023 - Strategia anuală de achiziții publice pentru anul bugetar 2023

20.03.2023 - PAAP-uri

20.02.2023 - Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 aparținând unității administrativ teritoriale Comuna Ripiceni, județul Botoșani

01.02.2023 - Servicii de tipărire și livrare tichete sociale pentru grădiniță

16.01.2023 - Angajamente, contracte și PAAP pentru finalul anului bugetar 2022

Achiziții publice 2022

12.12.2022 - PAAP și SAAP pentru anul 2023

05.09.2022 - Achiziție publică - Furnizare și livrare lemn de foc pentru Primăria Comunei Ripiceni, județul Botoșani, servicii de transport bușteni

26.08.2022 - Achiziție publică - Furnizare și livrare lemn de foc pentru Primăria Comunei Ripiceni, județul Botoșani

08.04.2022 - Achiziție publică - Servicii de emitere și livrare vouchere de vacanță pe suport electronic, pentru anul 2022, pentru personalul Primăriei Comunei Ripiceni, județul Botoșani

04.03.2022 - Răspuns clarificări achiziție SDL 2021-2027

28.02.2022 - Achiziție publică - Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Ripiceni, pentru perioada 2021-2027

24.02.2022 - Achiziție publică - Panouri de informare pentru investiția ”Construire poduri în Comuna Ripiceni, județul Botoșani”

23.02.2022 - Planurile Anuale de Achizitii Publice pentru anul 2022, conform buget aprobat prin HCL nr.8/11.02.2022

Achiziții publice 2021

Evidenta angajamentelor / contractelor de achizitii publice

16.12.2021 - Planul Anual al Achizitiilor Publice 2022

08.12.2021 - Achiziție publică - Dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul: ,,Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani“

12.10.2021 - Achiziție publică - Servicii de proiectare (PAC, PTH, DDE), asistenta tehnica din partea proiectantului, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilo, autorizatiilor si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru obiectivul "Amenajare teren de sport in comuna Ripiceni, judetul Botosani"

23.09.2021 - Achiziție publică - Servicii de proiectare tehnica - Teren de sport

08.09.2021 - Achiziție publică - Servicii de cadastru

06.09.2021 - Achiziție publică - Lemne de foc pentru comuna Ripiceni, județul Botoșani