Primăria Comunei Ripiceni
județul Botoșani

Achiziții publice 2023

21.03.2023 - Strategia anuală de achiziții publice pentru anul bugetar 2023

20.03.2023 - PAAP-uri

20.02.2023 - Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 aparținând unității administrativ teritoriale Comuna Ripiceni, județul Botoșani

01.02.2023 - Servicii de tipărire și livrare tichete sociale pentru grădiniță

16.01.2023 - Angajamente, contracte și PAAP pentru finalul anului bugetar 2022