Primăria Comunei Ripiceni
județul Botoșani

Achiziții publice 2021

Evidenta angajamentelor / contractelor de achizitii publice

16.12.2021 - Planul Anual al Achizitiilor Publice 2022

08.12.2021 - Achiziție publică - Dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul: ,,Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani“

12.10.2021 - Achiziție publică - Servicii de proiectare (PAC, PTH, DDE), asistenta tehnica din partea proiectantului, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilo, autorizatiilor si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru obiectivul "Amenajare teren de sport in comuna Ripiceni, judetul Botosani"

23.09.2021 - Achiziție publică - Servicii de proiectare tehnica - Teren de sport

08.09.2021 - Achiziție publică - Servicii de cadastru

06.09.2021 - Achiziție publică - Lemne de foc pentru comuna Ripiceni, județul Botoșani